Motivatsioonist

Erinevad teoreetikud defineerivad motivatsiooni mõistet erinevalt, kuid sõna “motivatsioon” on vist meile kõigile teada. Näiteks Ian Brooks on kirjutanud, et “motivatsioon on teotahe”. Jörgen Matt on motivatsiooni temaatikast kõneledes öelnud, et “kõige raskem asi alustamise juures on alustamine”. Möödunud nädalal sattusin hambaarsti juures täiesti juhuslikult […]